Náhradní plnění

Z důvodů vyčerpání limitu náhradního plnění nelze do konce roku 2022 poskytnout náhradní plnění na e-shopové objednávky.

 

Náhradní plnění 2022

Proč hovoříme o náhradním plnění

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jek 25 zaměstnanců musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.

V uvedeném příkladu budeme vycházet z čísel známých pro rok 2014, důvodem je skutečnost, že údaje pro rok 2015, na základě nichž je každý zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu, budou ČSÚ vyhlášeny pro rok 2015 v prosinci 2015.

Pro společnost, která měla v roce 2014 celkový počet  400 zaměstnanců,  činila povinnost plnit povinný podíl ve výši  16 zaměstnanců se ZP (4% z 400 = 16).

Pokud tuto povinnost zaměstnavatel neplnil zaměstnáváním nebo tzv. náhradním plněním, musel do 15.2.2015 zaplatit na účet státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy , která  pro rok 2014 byla vyhlášena ve výši 25 179,-Kč, tj. musel odvést do SR částku 1 007 160,- Kč ( 2,5x25179x16).

Jestliže zaměstnavatel, u kterého povinný podíl činí 16 osob se ZP zaměstnával v roce 2014 např. jen 3,50 zaměstnanců se ZP, potom byl povinen v případě, že nevyužil možnosti tzv. náhradního plnění,  odvést do státního rozpočtu  částku 2,5x25179x12,50, tj. 786844,- Kč.  V případě, že však v průběhu roku 2014 využil možnosti tzv. náhradního plnění a odebral od zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 50 % zaměstnanců se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců výrobky ( zboží ) nebo služby v celkové hodnotě cca  600 000,- Kč bez DPH, ušetřil  214 022,- Kč, neboť tzv. náhradním plněním, resp. nákupem zboží v hodnotě 600 000,- Kč bez DPH zaměstnal 3,40 osob se ZP.

V případě, že by zaměstnavatel splnit povinný podíl  ( 16 osob se ZP), zaměstnáváním 3,50 osob a odběrem výrobků a služeb 12,50 osob, potom by fakturace za odběr zboží nebo služeb v roce 2014 musela činit 2 203 163,- Kč bez DPH (7 x 25179 x 12,50).

Jestliže tedy naše vzorová společnost v roce 2014 zaměstnávala 3,50 osob se ZP a za 12,50 osob se ZP odebrala výrobky nebo služby od dodavatele, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců, dosáhne tím faktické úspory, minimálně ve výši 786 844,- Kč.

Co je potřeba vědět o náhradním plnění

a) Každý zaměstnavatel, zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen z tohoto počtu zaměstnat 4% OZP, tj. povinný podíl z 25 zaměstnanců = 1 osoba

b)existují tři možnosti, jak povinný podíl splnit :

1/ vlastním zaměstnáváním osob se ZP ( minimální náklad : 12 x min. mzda  (r.2014 8 500) + 0,34% odvod zaměstnavatele činí zhruba  140 000,- Kč)

2/ formou tzv. náhradního plnění, tj. odběrem výrobků ( zboží) a služeb od zaměstnavatele, který z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se ZP, ( sedminásobek průměrné mzdy : 7 x 25179 = 176 253,- Kč,

3/ odvodem do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy ( 2,5x 25179 = 62 948,- Kč)

Plnění povinného odvodu v případě, že není využit způsob vlastní zaměstnávání, tzn. způsobem tzv. náhradní plnění ušetří odběratel výrobků a služeb částku 62 948,- Kč za každého nezaměstnaného zaměstnance se ZP a navíc pořídí nákup potřebných výrobků a služeb za nižší cenu než od dodavatele, který osoby se ZP nezaměstnává, tj. ušetřením částky 62 948,- Kč, kterou by musel odvést do státního rozpočtu se mu cena nakupovaného zboží zlevní ( cena vyjde nižší než od dodavatele bez OZP).

c) Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP ve výši cca 170.000,-Kč

d) Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca 850.000,-Kč za jednoho zaměstnaného člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně tomuto nerozumí, pojem chr. Dílna neexistuje a odběr za 850 tis. za 1 osobu taktéž nelze započítat.

e) Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce

Co by měli naši milí budoucí zákazníci vědět?

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jedním z programů vlády. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením existovala již před ekonomickou reformou a to formou vyhlášky. Od roku 2004 je uzákoněna v ust. §81 zákona o zaměstnanosti. Tato povinnost byla zavedena jako nástroj pro pomoc organizacím, které zaměstnávaly osoby s handicapem a to formou zadávání výrobních programů, aby se naši spoluobčané s handicapem mohli uplatnit na trhu práce, získat dovednosti a zkušenosti. Osoby s handicapem nelze chápat jako osoby práce neschopné, je nutno jim vytvářet podmínky pro jejich uplatnění a právě ust. § 81 zákona o zaměstnanosti je jedna z možností, jak našim spoluobčanům, kteří z důvodu svého handicapu nedosahují vysoké produktivity práce a mají nízkou kvalifikaci a tím i výkonnost, se mohli začlenit do pracovního procesu. Rádi bychom do budoucna změnili vnímání využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci.  Pomozte nám při rehabilitaci osob se zdravotním postižením, nikdo z nás neví, kdy tuto pomoc může potřebovat sám.

My, zaměstnavatelé zdravotně postižených, jsme dodavatelé výrobků nebo služeb jako každý jiný. Nejsme pouze chráněnými dílnami nebo chráněnými pracovišti, kde nám stát platí část nákladů na mzdy a na provoz. Jsme společnosti, kde si chtějí pracovití invalidní spoluobčané vydělat peníze jako každý z nás. Jediný rozdíl je pouze v tom, že nemají takový výkon jako zdraví lidé. Nicméně to vynahrazují velkým pracovním elánem a loajalitou, čehož si vážíme. Rádi bychom do budoucna změnili vnímání využívání náhradního plnění jako smysluplnou činnost, která přinese pro obě strany užitek. Když si od nás formou náhradního plnění odeberete výrobky nebo služby, naši handicapovaní zaměstnanci budou mít práci a my dohlédneme, aby byla kvalitní se zaměřením na detaily a cenu. Nechceme být jen levným dodavatelem, který dokáže zákazníkům s více jak 25-ti zaměstnanci ušetřit invalidní daň. Náhradní plnění není pro nás pouze “ jakási berlička“ pro udržení zákazníka. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem k vaší spokojenosti a rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Náhradní plnění vám rádi poskytneme při objednávce v e-shopu nad 10.000 Kč bez DPH.